DESIGN MENTORSHIP

ZOSTAŁEM MENTOREM W PROGRAMIE DESIGN MENTORSHIP

Zaangażowałem się w program mentoringowy www.designmentorship.pl. Obszary mentoringu: strategia,
model biznesowy, walidacja modelu i rozwiązań, serwityzacja produktu. Bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie!