Klientocentryczność po polsku, czyli z czym do ludu

Dopóki zmianę w biznesie będziemy traktować jako zło konieczne, a nie jako pewną stałą, dopóty będziemy się borykać z niezrozumieniem, na czym obecnie polega skuteczne prowadzenie biznesu klientocentrycznego. W artykule przedstawiam garść moich obserwacji i spostrzeżeń odnośnie barier związanych z wdrażaniem klientocentryczności i szerzej – innowacji w polskich przedsiębiorstwach.

Link do artykułu: https://veryhuman.pl/klientocentrycznosc-po-polsku-czyli-z-czym-do-ludu/