PROJEKTOWANIE USŁUG PUBLICZNYCH

Na zaproszenie Związku Województw RP poprowadziłem prezentację na temat projektowania usług publicznych z wykorzystaniem metodyki service design. Wśród omawianych tematów związanych z projektowaniem były m.in.: państwo/miasto/rząd jako usługa, strategie rozwoju regionalnego/lokalnego, smart city, inwestycje napływające, edukacja, transport, zdrowie i kultura.