WYSTĄPIENIE NA INFOSHARE 2022

Wziąłem udział w konferencji Infoshare, która odbyła się w Gdańsku w pierwszym tygodniu października. Moja prezentacja została oceniona przez publiczność na poziomie 4.97/5 i była najlepiej oceniona prezentacja na Marketing Stage!