WEBINAR: GOALS DON’T CHANGE, METHODS DO. USER-CENTRED INNOVATION.

Zostałem zaproszony przez ACCA Association of Chartered Certified Accountants do poprowadzenia webinaru nt. innowacji i projektowania w oparciu o potrzeby. W prezentacji pt. “Goals don’t change, methods do. User-centred innovation” była mowa o transformacji cyfrowej, nowej roli funkcji księgowej i finansowej w kontekście organizacji pracy oraz leadershipu w rzeczywistości post Covid-19.