WEBINAR – JAK SPRÓBOWAĆ WYKORZYSTAĆ KRYZYS PO PANDEMII – KILKA SPOSOBÓW NA PRODUKTY I USŁUG

Na zaproszenie Vastint poprowadziłem webinar, w którym przedstawiłem kilka sposobów na znajdowanie potencjału na innowację, optymalizację, nowe produkty i usługi. Osią narracji był reset po pandemii Covid-19, a głównym celem jak najszybszy powrót na rynek i wykorzystanie szans na rozwój. Mówiłem m.in. o skuteczniejszym wykorzystaniu ścieżek klientów, nowych modelach biznesowych, znajdowaniu innowacji wzdłuż łańcucha wartości, wprowadzaniu nowego produktu i usługi na rynek. Pokazałem także inspirujące mnie elementy myślenia chińskich innowatorów i przedstawiłem technikę budowania mapy inspiracji.

LINK DO WEBINARU:
http://www.facebook.com/watch/?v=1485561358289634