Przemek Pohrybieniuk, Dyrektor Działu Relacji Zewnętrznych i Zrównoważonego Rozwoju, Danone